İl Hıfzıssıhha Meclisi Tarafından Alınan Kararlar Yayınlandı

İl Hıfzıssıhha Meclisi Tarafından Alınan Kararlar Yayınlandı
13.09.2020
248
A+
A-

İl Hıfzıssıhha Meclisi Tarafından Alınan Kararlar. Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan önlemler karara bağlandı.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz’ı.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda İlimiz ve tüm ilçelerde;

1-İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere KYK Bilecik Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Bilecik Halime Hatun Kız Yurdunun
kullanılmasına,

2- KYK Bilecik Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Bilecik Halime Hatun Kız Yurdunda aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır.

Bahsi geçen yurtlar Vali Yardımcısı Sayın Rahmi KÖSE’nin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,

Mülki İdare Amiri tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurtların personel ihtiyacının karşılanmasına,

Yurtların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanmasına,

Yurtlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,

Yurtlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak
üzere yeterli sağlık personelinin Valiliğimizce görevlendirilmesine,

Yurtlara ziyaretçi kabul edilmemesine,

24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,

3-Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve
mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini
geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;

Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılmasına,

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedellerinin Valiliğimiz tarafından karşılanmasına,

4-Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin;

Haklarında ilgi Genelgelerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,

Ayrıca Valiliğimizce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

5-Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,

6-Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binmesine,

7-Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,

8-Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine,

9-Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Valiler/Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,

10-Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin ilgi Genelge çerçevesinde Valiliğimizce belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

Yukarıda bahsi geçen uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.